DONALD SAYS “FRAUD”

2021

steel, scrap metal

60 x 60 x 65 cm

veranderingen in de wijze waarop hij Amerikaanse normen en waarden hanteerde en communiceerde. Sterk leunend op de oude vervuilende industrie,
het onzalige gebruik van fossiele energie en het ongebreidelde gebruik van digitale media, heeft hij zijn eigen natie diep verdeeld op alle denkbare vlakken.
In zijn betrekkingen met de rest van de wereld stond het conflict met zelfbenoemde ‘tegenstanders’ centraal ten behoeve van het eigen belang van de natie
en van de persoon zelf. Er is niet eerder een democratisch gekozen president zo ver gegaan in het in twijfel trekken of zelfs afbreken van gevestigde
democratische instituties. De belangrijke les die deze man ons leert is het loslaten van alle ideeën over een gevestigde democratische orde in de westerse
wereld, van de geloofwaardigheid van communicatie op het politieke, maatschappelijke en intermenselijke vlak, en van het idee, dat redelijkheid,
rechtschapenheid en oprechtheid menselijke waarden zijn waarop je kan vertrouwen. Het meest sprekend vind ik zijn gelaatsuitdrukking wanneer meneer
Trump vol verongelijktheid en zelfmedelijden het woord “fraude” uitspreekt. Voor mij is dit het sleutelwoord voor de betekenis van deze man in dit
tijdsgewricht.

Werkend aan het thema ‘loslaten’
kwam bij mij de gedachte op dat
er in dit tijdsgewricht (2021) heel
veel oude zekerheden op losse
schroeven komen te staan.
De algemene verwachting is dat
staatshoofden, presidenten,
kanseliers en prime ministers
zorgen voor stabiliteit in de wereld
en daarbij de ultieme normen en
waarden van hun natie uitdragen
en beschermen.
Interessant om te onderzoeken
hoe deze personen zich in de
praktijk verhouden tot deze
verwachting.
Mijn eerste resultaat van dit
artistieke onderzoek is een portrait
van de scheidende president van
de Verenigde Staten van Amerika.
Zijn hele vierjarige presidentschap
stond in het teken van radicale