DONALD SAYS “FRAUD”

2021

steel, scrap metal

60 x 60 x 65 cm

Werkend aan het thema ‘loslaten’
kwam bij mij de gedachte op dat
er in dit tijdsgewricht (2021) heel
veel oude zekerheden op losse
schroeven komen te staan.
De algemene verwachting is dat
staatshoofden, presidenten,
kanseliers en prime ministers
zorgen voor stabiliteit in de wereld
en daarbij de ultieme normen en
waarden van hun natie uitdragen
en beschermen.
Interessant om te onderzoeken
hoe deze personen zich in de
praktijk verhouden tot deze
verwachting.
Mijn eerste resultaat van dit
artistieke onderzoek is een portrait
van de scheidende president van
de Verenigde Staten van Amerika.
Zijn hele vierjarige presidentschap
stond in het teken van radicale

veranderingen in de wijze waarop
hij Amerikaanse normen en
waarden hanteerde en
communiceerde. Sterk leunend op
de oude vervuilende industrie, het
onzalige gebruik van fossiele
energie en het ongebreidelde
gebruik van digitale media, heeft hij
zijn eigen natie diep verdeeld op
alle denkbare vlakken.

In zijn betrekkingen met de rest van de
wereld stond het conflict met zelf -
benoemde ‘tegenstanders’ centraal ten
behoeve van het eigen belang van de
natie en van de persoon zelf. Er is niet
eerder een democratisch gekozen
president zo ver gegaan in het in twijfel
trekken of zelfs afbreken van
gevestigde democratische instituties.

De belangrijke les die deze man ons
Leert is het loslaten van alle ideeën over
een gevestigde democratische orde in
de westerse wereld, van de
geloofwaardigheid van communicatie op
het politieke, maatschappelijke en
intermenselijke vlak, en van het idee,
dat redelijkheid, rechtschapenheid en
oprechtheid menselijke waarden zijn
waarop je kan vertrouwen.

Het meest sprekend vind ik zijn
gelaatsuitdrukking wanneer
Meneer Trump vol verongelijktheid
en zelfmedelijden het woord “fraude”
uitspreekt.
Voor mij is dit het sleutelwoord voor
de betekenis van deze man in dit
tijdsgewricht.