TIRE SEC BEL AIR

2019

wood, fabric, steel cables and fittings

TIRE SEC is een ruimtelijk constructie element. Het kan in uiteenlopende afmetingen, materialen en uitwerkingen uitgevoerd worden om ruimtelijke
structuren te bouwen. Het basisprincipe zijn driehoeksvlakken die elkaar onder verschillende hoeken kruisen. Samen vormen zij een stevige maar
lichte constructie die op een haast organische manier de hoogte en/of de breedte in groeit.
TIRE SEC BEL AIR is een uitvoering speciaal ontworpen om bezoekers van Skulpturengarten Gerolstein, Duitsland, bescherming te bieden
tegen zon en regen. Mijn voortdurend onderzoek naar uitvoeringen op grotere schaal en in de vorm van multiple's met uiteenlopende afmetingen
en vormen zal de komende jaren tot nieuwe gebouw achtige ontwerpen leiden.