In mijn werk als beeldend kunstenaar streef ik er naar om verbindingen tot stand te brengen tussen zichtbare materie en emotionele waarden, zoals die in menselijk gevoel tot uiting komen. Dit zet ik om in ruimtelijke werken van abstracte en figuratieve aard en in kinetische objecten. Mijn palet van toegepaste materialen bestaat uit hout, steen, metaal en kunststoffen, maar maar ook allerlei materialen die ik spontaan uit mijn omgeving oppik. Daarnaast maak ik gebruik van analoge technieken en electronica. Ik onderhoud activiteiten in disciplines zoals industrieel design, interieur design, product design, tekenkunst, architectuur en muziek. Dit levert mij bijzondere inspiratie op voor mijn beeldend werk

Beweging beschouw ik als de onmisbare basis voor mijn ontwerpen. Zelfs aan mijn stilstaande beelden, figuratief en abstract, ligt beweging ten grondslag. In mijn figuratieve werk onderzoek ik de relatie tussen uitdrukkingsvormen van het menselijk lichaam en de onderliggende emoties. In mijn abstracte werk onderzoek ik hoe beweging in materiaal tot uitdrukking komt en daarbij refereert aan emotionele ervaringen bij mijzelf en bij de kijker.

Ik doe uitgebreide materiaal studies die mij informatie verschaffen over de elementen waarmee ik kan componeren. Daaruit ontstaan wisselwerkingen tussen kennis en fantasie die tot nieuwe vormen leiden in een compositie. Ik gebruik het principe van de intuÔtieve herkenning om mijn beelden zeggingskracht te geven; ik creŽer abstracte lichaamstaal.