MARK zegt “onwijs gaaf landje”

2021,

rode beuk, monoblok

60 x 50 x 40 cm

Het tweede portret van een staatshoofd onder het thema
‘loslaten’ toont Mark Rutte, sinds ruim 10 jaar premier van
Nederland. Rutte’s premierschap geldt algemeen als
successvol en zijn beeltenis lijkt continu aanwezig in de media.
Toch wordt vaak bekritiseerd dat hij weinig persoonlijke
betrokkenheid toont bij gevoelige dossiers en in zijn omgang
met de burger. Dat heeft hem de weinig vleiende naam
“Teflon-Mark” opgeleverd. Er Is daarom gekozen voor een
afdruk van Rutte’s gezicht in het materiaal van de sculptuur, als
het ware een schijngestalte ongrijpbaar verzonken in het hout.
Dit concave portret wordt aan de achterzijde ondersteunt door
twee paar handen die tegelijk ook een gebroken vaas met
zonnebloemen overeind proberen te houden.

De gebroken vaas is een referentie aan de zeer zeldzame
beeldspraak van Mark Rutte uit 2017 waarin hij ons oproept
om de dierbare maatschappelijke waarden in Nederland,
“het kostbare vaasje”, met een gezamenlijke inspanning
overeind te houden. De sculptuur maakt echter duidelijk dat
dit vaasje ook breekt onder het gewicht van de wijze waarop
deze man zijn hoge ambt uitoefent. Niet alleen houden wij de
scherven bij elkaar maar wij ondersteunen ook Rutte’s
premierschap door hem steeds opnieuw te kiezen.
Het beeld als geheel is een pleidooi voor erkenning van de
kwetsbare, maar ook de kwetsende kanten van politieke
macht.